DAVET MEKTUBU


Çok Kıymetli Meslektaşlarım,


Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu tarafından 10-12 Kasım 2017 tarihlerinde yapılması planlanan 9. Cerrahi Araştırma Kongresi’nin başkanlığı tarafıma verildi. Bu görevi bana tevdi eden Derneğimizin Başkanı'na ve Yönetim Kurulu'na teşekkür etmek istiyorum. Kocaeli’nde yapılacak olan kongrenin cerrahi camiamıza yakışır bir hedefe ulaşmasında Üniversitemizin, Tıp Fakültemizin ve Genel Cerrahi Anabilim Dalımızın desteklerinin arkamızda olacağını biliyorum. 

Düzenleme Kurulu olarak içinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 çağına uygun araştırma ağırlıklı, verimli ve başarılı bir kongre düzenlemek için büyük bir heyecan ile çalışarak kurslar, paneller, konferanslar ve bilimsel çalışma sunumlarının gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. Siz değerli meslektaşlarımızdan da planlamadan gerçekleşmeye kadar her aşamada desteklerini talep ediyoruz. 

Cerrahlar her zaman tıbbın lokomotifi olarak yerlerini almıştır. Gelenekselleşen Cerrahi Araştırma Kongreleri'nde de hedef her zaman bir öncekinden bir adım daha ileri gitmek olmuştur. Kongrelerimizde cerrahi araştırmalar alanındaki son gelişmelere yer verirken, günceli korumak ve meslektaşlarımıza gelecek için ufuk sağlamak önemli amaçlardan birisidir. Bu açıdan da genç meslektaşlarımızın cerrahiye ilgi duyan öğrencilerin araştırmalara, yeniliklere, yeni teknolojilere, yöntemlere özendirilmesi; çalışmalar yapanların yaptıklarını sunma imkânına kavuşması ve özgüvenlerinin tesisi için 9. Araştırma Cerrahi Kongresi yeni bir fırsat olacaktır. Kongre sırasında önemli beklentilerimizden birisi de Türkiyemizdeki araştırma merkezlerinin kendilerini tanıtıp araştırma vizyonumuza katkı sağlaması, merkezler arasında eşgüdümün sağlanabilmesi için beyin fırtınası yaratılmasıdır. 


Copyright @ 2017 Cerrahi Araştırma Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale

Ziyaretçi Sayısı: