BİLİMSEL PROGRAM


 • » 10 Kasım 2017, Cuma Detaylar İçin Tıklayınız...
    KURS SALONLARI
  10:00 - 17:00
  Cerrahlar için Fotoğrafçılık Kursu
  Tamer Akça, S. Ata Güler
  Cerrahlar İçin Moleküler Biyoloji Teknikleri Kursu
  M. Ali Koçdor, Yusufhan Yazır
  Kadavra Diseksiyonu Kursu
  Ömer Alabaz, Tuncay Çolak
  İstatistikte Doğru Bilinen Yanlışlar Kursu
  Canan Baydemir, Ahmet Gül
  Deney Hayvanları ve Deney Modelleri Kursu
  Turgay Şimşek, Ümit Uğurlu, Tayfun İde
  Cerrahlar İçin Ultrason Kursu (Meme, Tiroid ve Fast Track)
  Mustafa Can Atalay, Güldeniz Karedeniz Çakmak
  Makale ve Tez Yazımı Kursu
  Emin Kansu, Zafer Cantürk
  SALON A
  17:15 - 18:00 Açılış Konuşmaları
  Öner Menteş, Zafer Cantürk, Çağatay Çifter, Sadettin Hülagü
  18:00 - 18:30 Açılış Sunumu
  Nihat Demirkol
 • » 11 Kasım 2017, Cumartesi Detaylar İçin Tıklayınız...
  SALON A
  08:30 - 09:00 Kaçırılan Bir Nobel Ödülü
    Oturum Başkanları: İskender Sayek, Mustafa Dülger
  Konuşmacı: Semih Baskan
  09:00 - 09:30 CyberKnife'ı Tanıyalım
    Oturum başkanları: Mustafa Ali Korkut, Zafer Utkan
  Konuşmacı: Hale Çağlar
  09:30 - 10:00 Konferans: 3 Boyutlu Katı Modelleme Teknikleri
    Oturum Başkanları: Çağatay Çifter, Abut Kebudi
  Konuşmacı: Simel Ayyıldız
  10:00 - 10:15 Kahve Arası
  10:15 - 12:00 Panel: Translasyonal Araştırmalar( Laboratuvardan Kliniğe)
    Moderatörler: Neslihan Cabıoğlu, Cüneyt Kayaalp
  10:15 - 10:45 Medikal Onkolojik Araştırmalardaki Gelişiminin Cerrahiye Yansıması
  Konuşmacı: Başak Oyan Uluç
  10:45 - 11:15 Transplantasyonda Immünosuppressif Tedavi
  Konuşmacı: Neslihan Cabıoğlu
  11:15 - 11:45 Laboratuvar, Translasyonel ve Klinik Cerrahi Araştırmalarda Etik
  Konuşmacı: Ahmet Gül
  11:45 - 12:00 Tartışma
  12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
  13:00 - 13:30 Konferans : Bir Fikrin Geliştirilip Ürüne Çevrilmesi
    Oturum Başkanları: Orhan Kozak, Osman Kurukahvecioğlu
  Konuşmacı: Muhsin Bayık
  13:30 - 15:30 Patente Giden Yol
    Moderatörler: Mustafa Şahin, Leyla Şener
  13:30 - 13:50 Başarı Hikayesi
  Konuşmacı: Ali Doğan Bozdağ
  13:50 - 14:10 Tıbbi Endüstriyal Tasarım Laboratuvarı- Prototipleme atölyelerinin önemi
  Konuşmacı: Leyla Şener
  14:10 - 14:40 Yapay Organların Geleceği
  Konuşmacı: Utku Büyükşahin
  14:40 - 15:00 Patent işlemleri ve süreçleri
  Konuşmacı: Ali Çavuşoğlu
  15:00 - 15:30 Tartışma
  15:30 -15:45 Kahve Arası
  15:45 - 16:15 Bir Ekonomi Editörün Gözünden Türkiye'de ARGE Nerede
    Oturum Başkanları: Mehmet Mihmanlı, Ömer Şakrak
  Konuşmacı: Emin Çapa
  16:15 - 17:15 Panel : Sağlık Politikalarının Araştırma ve Kalitesi Üzerine Etkisi
    Moderatörler: İsmail Cinel, Sadettin Hülagü
  16:15 - 16.35 Devlet Tıp Fakülteleri Açısından
  Konuşmacı: Mustafa Şahin
  16:35 - 16:55 Özel ve Vakıf Tıp Fakülteleri açısından değerlendirme
  Konuşmacı: Güldal Süyen
  16:55 - 17:15 Kamu Hastaneleri Açısından
  Konuşmacı: Kemal Memişoğlu
  17:15 - 18:00 Konferans: Sağlıkta Endüstri 4.0
    Oturum Başkanları: Rasim Gençosmanoğlu, Ercüment Çiftçi
  Konuşmacı: Mehmet G. Hızarcı
  18:00 - 18:30 Deney Hayvanları Anatomisi / Deney Modeli için Uygun Hayvan Seçimi
    Oturum Başkanları: Cumhur Yeğen,Mustafa Şare
  Konuşmacı: Tayfun İde
  18:30 - 19.00 SCI’ya giden yol uzun mudur?
    Oturum Başkanı: Günay Gürleyik
  Konuşmacı: Mustafa Can Atalay
  SALON B
  08:30 - 10:00 Sözlü Bildiriler
    Oturum Başkanları: Ahmet Çınar Yastı, Serap Erel
  08:30 - 08:37 SS-06
  Sildenafil’in radyasyon rektiti üzerine profilaktik ve terapötik etkisinin incelenmesi
  Onur Olgaç Karagülle
  08:37 - 08:44 SS-17
  Karın içi enfeksiyon varlığıda kompozit sentetik yama kullanımı: Deneysel bir uygulanabilirlik çalışması
  Ahmet Burak Çiftçi
  08:44 - 08:51 SS-149
  Ratlarda oluşturulan pankolit modelinde, kolon rezeksiyonunda kullanılan bisturi, monopolar elektrokoter, bipolar elektrokoter ve damar mühürleme cihazlarının anastomoz iyileşmesi üzerine etkisi
  Faruk Pehlivanlı
  08:51 - 08:58 SS-55
  Östrojen ve östrojen reseptörlerinin sıçanda torsiyon/detorsyona bağlı gelişen testis hasarında koruyucu etkileri
  Sevil Arabacı Tamer
  08:58 - 09:05 SS-71
  Sleeve gastrektomi yapılmış pre-menopozal ve post-menopozal sıçanlarda midede leptin ve glukagon-benzeri peptit düzeylerinin araştırılması
  Hayyam Babayev
  09:05 - 09:12 SS-76
  Effectiveness of imipenem and curcumin on carbapenem-resistant Escherichia coli-induced peritonitis model in rats
  Mehmet Aziret
  09:12 - 09:19 SS-80
  Ethanolun biliopankreatik duktal enjeksiyonu ile oluşturulan deneysel akut ve kronik pankreatit modeli
  Özgül Düzgün
  09:19 - 09:26 SS-107
  Alkalen Dializat ile Yapılan Peritoneal Dializin Peritonitis Karsinomatosis Olgularında Etkisi; Deneysel Çalışma
  Emin Zümrütdal
  09:26 - 09:33 SS-124
  Deneysel karaciğer iskemi-reperfüzyon hasarında Erdostein'in etkileri
  Kevser Uzunoğlu
  10:00 - 10:15 Kahve Arası
  10:15 - 12:00 Sözlü Bildiriler
    Oturum Başkanları: Fehmi Çelebi, Ersin Öztürk
  10:15 - 10:22 SS-152
  Parsiyel Hepatektomi Sonrası Dekspentanol, PRP (Platelet Zengin Plazma) ve Timokinon’un Karaciğer Rejenerasyonuna Etkisi
  Oktay Aydın
  10:22 - 10:29 SS-158
  Ratlarda Cerulein İle Oluşturulan Akut Pankreatit Modelinde Quenzim Q10 ve DeksketoprofenTrometamol Uygulamalarının Etkisi
  Gökhan Karaca
  10:29 - 10:36 SS-202
  Yüksek karbonhidratlı diyete bağlı obez sıçanlarda sleeve gastrektomi ile roux-en-Y gastrik bypass ameliyat tekniklerinin fazla kilolardan kayıp açısından karşılaştırılması
  Seracettin Eğin
  10:36 - 10:43 SS-77
  İntraperitoneal polipropilen mesh kullanımına bağlı adezyonların proflaksisinde Chitin materyalinin etkisi
  Ulvi Murat Yüksel
  10:43 - 10:50 SS-178
  Deguelin'in Deneysel Meme Kanseri Tedavisindeki Etkinliğinin Araştırılması
  Serap Çelebi Yılmaz
  10:50 - 10:57 SS-187
  Deguelin'in Pankreas ve Prostat Kanseri Hücre Hatlarında Etkinliğinin Standart Tedaviler ile Karşılaştırılması
  Zeliha Kılıç
  10:57 - 11:03 SS-195
  Deneysel Agresif Akciğer Kanseri Modelinde Standart Terapi ile Deguelin'in Vaskülojenik Taklite Etkisi: Biyogörüntü İnformatik Analizi
  Hakan Cengiz
  11:03 - 11:10 SS-183
  Amniyotik sıvıda bakteri 16S rRNA’sının değerlendirilmesinin acil servikal serklajın başarısını preoperatif öngörmesi
  Hayal Uzelli Şimşek
  11:10 - 11:17 SS-174
  Yüz Yanıklarının Hyaluronik Asit İçeren Örtü İle Tedavisi
  Reyyan Yıldırım
  11:17 - 11:24 SS-167
  Diyabetik Ayak Nedeni İle Cerrahi Müdahale Yapılmış Hastalarda EGF Uygulaması
  Halil Kirazlı
  11:24 - 11:31 SS-164
  Bogota Beg İle Negatif Basınçlı Kapama Sisteminin Birlikte Uygulandığı Zorlu Açık Batın Tedavisi
  Halil Kirazlı
  11:31 - 11:38 SS-162
  Diyabetik Ayak Yarası Olan Hastalarda İntralezyonel Epidermal Growth Faktör Uygulama Deneyimlerimiz
  Halil Kirazlı
  11:38 - 11:45 SS-100
  Sitoredüktif cerrahi ve ısıtılmış intraperitoneal kemoterapi sonrası morbidite ve mortaliteyi etkileyen faktörler: 5 yıllık sonuçlar
  Semra Doğan
  12:00 - 13:00 Öğle Yemeği
  13:00 - 14:30 Sözlü Bildiriler
    Oturum Başkanları: Semra Günay, Ahmet Alponat
  13:00 - 13:07 SS-65
  Kudret Narı (Mamordica Charantia) Ekstresinin meme kanseri hücre serileri üzerindeki anti-tümör aktivitesinin araştırılması
  Enes Emre Akman
  13:07 - 13:14 SS-178
  Deguelin'in Deneysel Meme Kanseri Tedavisindeki Etkinliğinin Araştırılması
  Serap Çelebi Yılmaz
  13:14 - 13:21 SS-110
  Meme Koruyucu Cerrahide Peroperatif Cerrahi Sınır Pozitifliği Preoperatif Tahmin Edilebilir Mi?
  Demet Alay
  13:21 - 13:28 SS-111
  İnflamatuar Meme Kanserinde Neodjuvan Tedavi Sonrası Patolojik Yanıt Oranlarının Gözden Geçirilmesi
  Demet Alay
  13:28 - 13:35 SS-57
  Memenin BI-RADS 4 olarak tespit edilen lezyonlarının histopatolojik sonuçları
  Selçuk Köksal
  13:35 - 13:43 SS-85
  Travmaya sistemik cevabın modifiye radikal mastektomi uygulanan farklı menstruel fazlardaki hastalarda sitokinler kullanılarak değerlendirilmesi
  Hayal Uzelli Şimşek
  13:43 - 13:50 SS-25
  Meme kanserli hastalarda Platelet lenfosit oranının lenf nodu tutulumunu öngörebilmedeki etkisi
  Şahin Kahramanca
  13:50 - 13:57 SS-170
  Meme Kanserinin Aksilla Metastazının Belirlenmesinde Pozitron Emisyon Tomografisinin Yeri
  Gökhan Pösteki
  13:57 - 14:03 SS-199
  Adjuvan kemoterapi ve implantla eş zamanlı meme rekonstrüksiyonunda komplikasyonların sıklığı artıyor mu?
  Bülent Çitgez
  14:03 - 14:10 SS-157
  Tiroid nodüllerinde İİAB sonuçlarının histopatolojik sonuçlarla korelasyonu
  Turgut Anuk
  14:10 - 14:17 SS-45
  Tiroid Cerrahisi Uygulanan Hastalarda Ameliyat Sonrası Erken Dönem Ölçülen Parathormon Seviyesinin Kalıcı Hipoparatiroidizm Tanısında Öngörü Değerinin Saptanması Ve Hipoparatiroidi Gelişimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
  Süleyman Deniz Kahraman
  14:17 - 14:24 SS-194
  Lokal İleri Meme Kanserinde Meme başı ve cilt koruyucu mastektomi sonrası Otolog doku veya İmplantla Rekonstrüksiyon
  Bülent Çitgez
  14:30 - 14:45 Kahve Arası
  14:45 - 16:15 Sözlü Bildiriler
    Oturum Başkanları: Berrak Yeğen, Ahmet Ziya Balta
  14:45 - 14:52 SS-36
  Tiroid kanseri ile TSH düzeyinin ilişkisi; Hipertiroidi gerçekten koruyucu mudur?
  Kazım Çağlar Özçelik
  14:52 - 14:59 SS-35
  Multinodüler guatr zemininde tiroidektomi yapılan hastalarda papiller tiroid mikrokarsinom sonuçları
  Semih Yaman
  14:59 - 15:06 SS-23
  Total tiroidektomi yapılan olgularda intraoperatif nöromonitörizasyon (İONM) yapılmasının postoperatif reküren laringeal sinir (RLS) hasarı, hipokalsemi ve hipoparatiroidiye etkisi
  Zehra Zeynep Keklikkıran
  15:06 - 15:13 SS-9
  Lateral servikal lenf nodu metastazı olan papiller tiroid kanserli hastalarda postoperatif stimule tiroglobulin düzeyi hastalığın seyrini öngörmede belirteç olabilir mi?
  Ulvi Murat Yüksel
  15:13 - 15:20 SS-68
  Spesifikleşmenin Tiroid Cerrahisi Sonuçlarına Etkisi Var Mı?
  Ferhat Çay
  15:20 - 15:27 SS-159
  Primer Hiperparatiroidi Cerrahi Deneyimi
  Ferhat Çay
  15:27 - 15:33 SS-209
  İnsidental tiroid karsinomlarında prediktif faktörler: Retrospektif bir çalışma
  Demet Alay
  15:33 - 15:40 SS-131
  MPV’nin (Ortalama trombosit hacmi) tiroid bezi hastalıkarında maligniteyi öngörebilmedeki rolü
  Turgut Anuk
  15:40 - 15:47 SS-81
  Obezite için Laparoskopik Sleeve Gastroktemi’nin 4 yıllık uzun dönem metabolik etkileri ve sonuçları
  Onur Kılıç
  15:47 - 15:54 SS-105
  Obez Hastalarda Sleeve Gastrektominin Helicobacter pylori Enfeksiyonuna Etkisi
  Mehmet Kadir Bartın
  15:54 - 16:01 SS-156
  Laparoskopik Transperitoneal Adrenalektomi: Tek Cerrah Deneyimi
  Ferhat Çay
  16:01 - 16:09 SS-211
  Subkutan Mastektomi Sonrası Yapılan Eşzamanlı Meme Rekonstrüksiyonu Deneyimlerimiz
  Erol Kozanoğlu
  16:15 - 17:45 Sözlü Bildiriler
    Oturum Başkanı: Gül Dağlar, Bülent Çitgez
  16:15 - 16:22 SS-11
  Laparoskopik Kolesistektomi’de Kesenin Dışarı Alınması Sırasında Oluşan Komplikasyonların Azaltılması
  Osman Toktaş
  16:22 - 16:29 SS-58
  Laparaskopik İnguinal Herni Onarımı Sonrası Gerilemeyen Kasık Ağrısı: 129 hastalık seri
  Amil Hüseynov
  16:29 - 16:36 SS-99
  Bariatrik Cerrahide;Laparoskopik Vertikal Sleeve Gastrektomi Yönteminde, Gastrik Rezeksiyon Hattının Belirlenmesinde,Gastroskop Probu, Orogastrik Buji Kullanımı Ve Herhangi Bir Prob Kulanmamanın Karşılaştırılması
  Mehmet Kadir Bartın
  16:36 - 16:43 SS-106
  Laparoskopik Tespitli Peritoneal Dializ Kateteri Uygulanımında Sedasyon Anestezisi ve Genel Anestezinin Karşılaştırılması
  Emin Zümrütdal
  16:43 - 16:50 SS-21
  Laparoskopik Nissen Fundoplikasyon Sonrası Hasta Memnuniyeti ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi
  Serkan Ademoğlu
  16:50 - 16:57 SS-120
  Konvansiyonel Ve Laparoskopik Apendektomi Ameliyatlarının Serum IL 6 Ve CRP Düzeylerine Etkisi Açısından Değerlendirilmesi
  Mehmet Kadir Bartın
  16:57 - 17:03 SS-121
  Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu Ve Nissen-Rossetti Ameliyatlarının Hastalar Üzerindeki Postoperatif Etkilerinin Karşılaştırılması
  Sibel Özkara
  17:03 - 17:10 SS-05
  İnsizyonel Hernide Laparaskopik Preperitoneal Onarım
  Mehmet Ali Gök
  17:10 - 17:17 SS-60
  Ekstremite Yaralanmalarında Kullanılabilecek Askeri Amaçlı Akıllı Turnike Sistemi
  Erdem İnanç Budak
  17:18 - 17:25 Total larenjektomili hastada tiroid kanseri nedeni ile tamamlayıcı tiroidektomide teknik zorluklar anatomik karmaşa
  İbrahim Ethem Cakcak
 • » 12 Kasım 2017, Pazar Detaylar İçin Tıklayınız...
  SALON A
  09:00 - 09:30 Konferans: Cerrahide Simülasyon
    Oturum Başkanları: Sadık Kılıçturgay, Gökhan İçöz
  Konuşmacı: M. Emin Aksoy
  09:30 - 10:45 Panel: Cerrahide Yeni Teknolojilerin Gelişimi ve Değişimi
    Moderatörler: Güldeniz K. Çakmak, Yeşim Erbil
  09:30 - 09:45 Yakın Gelecekte Cerrahiyi Ne Bekliyor
  Konuşmacı: Özer Makay
  09:45 - 10:00 Abdominal ve Laparoskopik Cerrahi: Güncel Eğitim ve Öğretimin Önemi
  Konuşmacı: Sezai Demirbaş
  10:00 - 10:15 Kabus Bitti mi? Açık Batın ve Açık Toraks Tedavisinde Yeni Gelişmeler
  Konuşmacı: Tahir Özer
  10:15 - 10:30 İnteraktif Tartışma
  Konuşmacı: Güldeniz K. Çakmak
  10:30 - 10:45 Tartışma
  10:45 - 11:00 Kahve Arası
  11:00 - 11:30 Konfrerans: Tıbbın Sosyolojik Dönüşümü- Geleceğe Analitik Projeksiyon
    Oturum Başkanları: Öner Menteş, Hasan Bektaş
  Konuşmacı: Mehmet Eryılmaz
  11:30 - 12:15 Konferans: Yeni yaşam anlayışının oluşmasında Galiei'nin Teleskobu Kadar Önemli 3 Bilimsel Devrim
    Oturum Başkanları: Nuh Zafer Cantürk, Belma Koçer
  Konuşmacı: Türker Kılıç
  12:15 - 13:00 Öğle Yemeği
  13:00 - 13:20 Araştırma Etiğinde Kritik Noktalar
    Oturum Başkanları: Nusret Akyürek, Erdal Birol Bostancı
  Konuşmacı: Gürkan Sert
  13:20 - 14:00 Panel : Etikte Gri Alanlar
    Moderatörler: Yavuz Atakan Sezer
  Panelistler: Gürkan Sert, Nejdet Süt, M. Bahadır Güllüoğlu
  14:00 - 14:30 Konvensiyonel biyopsiden Likid biyopsiye geçiş
    Oturum Başkanları: Mehmet Ali Koçdor, Ekrem Kaya
  Konuşmacı: Christian Rolfo
  14:30 - 15:30 Deney Hayvanları Modelleri I
    Oturum Başkanları: Ömer Karahan, Yavuz Kurt
  14:30 - 14:45 Sepsis Modeli
  Konuşmacı: Zafer Kılbaş
  14:45 - 15:00 Obetize Modelleri
  Konuşmacı: Mustafa Ümit Uğurlu
  15:00 - 15:15 Kanser Modelleri
  Konuşmacı: Hilal Koçdor
  15:15 - 15:30 İntestinal İskemi Reperfüzyon
  Konuşmacı: Mehmet Levhi Akın
  15:30 - 15:45 Kahve Arası
  15:45 - 17:45 Deney Hayvanları Modelleri II
    Oturum Başkanları: M. Hayri Erkol, Neşet Nuri Gönüllü
  15:45 - 16:00 Şok ve Travma Modelleri
  Konuşmacı: Ali Kağan Coşkun
  16:00 - 16:15 Yara iyileşmesi, Lenf Ödem ve Adezyon Modelleri
  Konuşmacı: Sibel Özkan Gürdal
  16:15 - 16:30 Diyabet ve Endokrin Modelleri
  Konuşmacı: Turgay Şimşek
  16:30 - 16:45 Xenogreft / Transplantasyon Modelleri
  Konuşmacı: Mahir Kırnap
  16:45 - 17:00 Pankreatit Modelleri
  Konuşmacı: Kutay Sağlam
  17:00 - 17:45 Karaciğer Yetmezliği / Hepatektomi Modelleri
  Konuşmacı: Turgay Şimşek
  17:15 - 18:15 Asistanlar Tartışıyor: Cerrahi'de Araştırma ve Eğitim
    Oturum Başkanları: Mehmet Lehvi Akın, Ali Uzunköy
  18:15 - 19:00 Seçilmiş Bildiriler
    Oturum Başkanları: Servet Karahan, Osman Tortum
  18:15 - 18:24 SS-28
  İskemi ve reperfüzyondan sonra ince bağırsaklarda pentoksifilinin koruyucu etkisi
  Seracettin Eğin
  18:24 - 18:33 SS-163
  Vestibüler Yaklaşımla Transoral Endoskopik Tiroidektomi: Türkiye’nin ilk olguları
  Özer Makay
  18:33 - 18:42 SS-29
  Canlı Vericili Karaciğer Nakli Öncesinde Verici Adaylarının Karaciğer Hacmi ve Anatomik Yapılarının Bilgisayarlı Tomografi Verilerinden Yararlanılarak Elde Edilen 3 Boyutlu Yazıcı Modeli İle Değerlendirilmesi
  Belma Nalbant
  18:42 - 18:51 SS-51
  Ratlarda Postoperatif İntestinal Adezyon Oluşumunun Önlenmesinde Calendula Officinalis ekstraktının ve Hyaluronik Asitli Anti-Adhesion Bariyerinin İntraperitoneal uygulanmasının Koruyucu Etkilerinin Karşılaştırılması
  Arif Emre
  18:51 - 19:00 SS-64
  Deneysel in vivo Metastatik Akciğer Kanseri Modelinde Standart Tedavi ile Deguelin'in Kardiyotoksik Etkilerinin Karşılaştırılması
  Hakan Cengiz
  19:00 - 19:30 Akılcı İlaç Kullanımı
    Oturum Başkanı: Ahmet Oktay Yirmibeşoğlu
  SALON B
  09:00 - 10:30 Sözlü Bildiri
    Oturum Başkanları: Mehmet Eser, Fatih Altıntoprak
  09:00 - 09:07 SS-56
  Mide kanseri nedeniyle laparoskopik yöntemle tedavi edilen hastada geç dönemde gelişen pasaj probleminin tedavi yönetimi
  Emre Günay
  09:07 - 09:14 SS-115
  Laparoskopik sleeve gastrektomi esnasında insidental olarak saptanan gastric gastrointestinal stromal tümör
  Mehmet Sertkaya
  09:14 - 09:21 SS-145
  Laparoskopik Sol Paraduodenal Herni Tamiri
  Muhammed Selim Bodur
  09:21 - 09:28 SS-150
  Morgagni Hernisine Laparaskopik Yaklaşımın İpuçları
  Adil Başkıran
  09:28 - 09:35 SS-92
  Üst gastrointestinal sistem endoskopisi yapılan hastalarda intestinal metaplazi ve helikobakter pylori skorunun retrospektif olarak karşılaştırılması
  Uğur Kesici
  09:35 - 09:42 SS-117
  Over ve Gastrointestinal Sistem Kaynaklı Peritonal Karsinomatoziste Sitoredüktif Cerrahi ve Hipertermik İntraperitoneal Kemoterapi Sonrası Komplikasyonlar Hastaların Yaşam Kalitesini Nasıl Etkiler?
  Mehmet İnce
  09:42 - 09:49 SS-133
  Mide kanserli hastalarda geriatrik – non geriatrik hasta popülasyonları arası farklılıklar
  Şahin Kahramanca
  09:49 - 09:56 SS-135
  Gastrointestinal şikayetleri olan ancak geleneksel tanı yöntemlerinin etkisiz olduğu hastalarda kapsül endoskopi kurtarıcı mıdır?
  Süleyman Orman
  09:56 - 10:03 SS-184
  Ateşli silah yaralanmasına ikincil yüksek dereceli karaciğer yaralanmasında non-operatif tedavinin yeri
  Ali Kağan Coşkun
  10:03 - 10:07 SS-07
  Selection of optimal operations based adaptability of the organism
  Hidayet Bilaloğlu İsayev
  10:07 - 10:14 SS-63
  Kist hidatit hastalığı ile komplike olmuş gebelerde, gebelik sonuçlarını etkileyen faktörlerin analizi: Yaklaşım ve tedavi için algoritma önerisi
  Ozan Okyay
  10:14 - 10:21 SS-175
  Mide çıkış obstrüksiyonunda palyatif cerrahi seçeneği: Mide Bölücü Roux-en-Y Gastrojejunostomi
  Reyyan Yıldırım
  10:30 - 10:45 Kahve Arası
  10:45 - 12:15 Sözlü Bildiri
    Oturum Başkanları: Mehmet Uludağ, Mevlüt Pehlivan
  10:45 - 10:52 SS-52
  İnguinal bölgede nadir kitleler
  Şahin Kahramanca
  10:52 - 10:59 SS-87
  Komplike peri anal fistüllerde tedavi yönetimi ve nükse etki eden faktörler
  Turgut Anuk
  10:59 - 11:06 SS-123
  Pilonidal Sinus Cerrahi Tedavisinde Primer eksizyon- kapama ile Karydakis Yönteminin Karşılaştırılması
  Murat Kendirci
  11:06 - 11:13 SS-129
  Pilonidal sinüs cerrahisinde metilen mavisi kullanımının nüks üzerine etkisi
  Şahin Kahramanca
  11:13 - 11:20 SS-62
  Anjiyogenik Faktörlerin Kanser ve Obeziteyle İlişkisi
  Sertaç Ata Güler
  11:20 - 11:27 SS-160
  Perianal ve gluteal bölgedeki yaygın hidradenitis süpürativanın cerrahi tedavisi: Tek cerrahın deneyimi
  Amil Hüseynov
  11:27 - 11:34 SS-169
  Bir Genel Cerrahi Kliniğinde Hastaların Memnuniyet Düzeyinin Değerlendirlmesi
  Sertaç Ata Güler
  11:34 - 11:41 SS-171
  İnguinal herni onarımında nükse etki eden faktörler
  Turgut Anuk
  11:41 - 11:48 SS-185
  Zorlu kolesistektomiler için güvenli bir çözüm:subtotal kolesistektomi
  Şahin Kahramanca
  11:48 - 11:55 SS-188
  Bayan hastalarda insizyonel herni onarımının abdominoplasti ile birlikte yapılmasında hasta yaklaşımları ve sonuçlar
  Ogün Erşen
  11:55 - 12:02 SS-206
  Kardiyak Penetran Yaralanmalar;sonuçları ile 17 olgu sunumu
  Kemal Eyvaz
  12:02 - 12:09  
  12:15 - 13:00 Öğle Yemeği
  13:00 - 14:30 Sözlü Bildiri
    Oturum Başkanları: Ziya Anadol, Ali Uğur Emre
  13:00 - 13:07 SS-165
  Enteroatmosferik Fistül Olgu Sunumu
  Halil Kirazlı
  13:07 - 13:14 SS-166
  Perforasyon İle Karşımıza Çıkan Nadir Bir Olgu: Jejunum Divertikülü
  Halil Kirazlı
  13:14 - 13:21 SS-168
  Subklavikular Ve Aksiler Krepitasyon İle Kendisini Gösteren Strangüle İnsizyonel Herniye Bağlı Perforasyon Olgusu
  Halil Kirazlı
  13:21 - 13:28 SS-210
  Boğulmuş karın duvarı fıtıklarında barsak rezeksiyonunu etkileyen faktörler
  Kemal Eyvaz
  13:28 - 13:35 SS-19
  Nadir Görülen Bir Olgu: Çekal Ülser Görünümlü İzole İntestinal Tüberküloz
  Serkan Ademoğlu
  13:35 - 13:42 SS-20
  Gastroenterostomi Operasyonundan 25 Yıl Sonra Gelişen Remnant Mide Karsinomu
  Serkan Ademoğlu
  13:42 - 13:49 SS-30
  Enteroatmosferik fistüllerde yeni bir izolasyon tekniği olarak minivak kullanımı
  Ozan Utku Öztürk
  13:49 - 13:56 SS-90
  İstanbul’daki kamu üniversitelerinin özelleşmiş birimlerinin sağkalımı için “total tıp” yaklaşımı: Bir ön rapor
  İlgin Özden
  13:56 - 14:03 SS-91
  Mekanik Obstrüksiyon Kliniğinin Nadir Bir Etiyolojisi: Safra Taşları
  Mehmet Köstek
  14:03 - 14:10 SS-127
  Tek olguda Özefagus peforasyonuna torakotomi ve gastrrik pull up yöntemi ile yaklaşım
  Muzaffer Önder Öner
  14:10 - 14:17 SS-130
  Plastik Şişeden “Single Incision Laparoscopic Surgery” (SILS) Portu
  Ferhat Çay
  14:17 - 14:24 SS-153
  Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Dönem 4 Genel Cerrahi Stajında Pratik Eğitim Programının Çekirdek Eğitim Programına Göre Yapılandırılmasının Sonuçları
  Sertaç Ata Güler
  15:00 - 15:15 Kahve Arası
  15:15 - 16:45 Sözlü Bildiri
    Oturum Başkanları: Erdem Okay, Salih Topçu
  15:15 - 15:22 SS-161
  Erkek Cinsiyette Memede Myofibroblastoma
  Mehmet Taner Ünlü
  15:22 - 15:29 SS-172
  “Disposable” Laparoskopik Suction-Irrigation Sisteminden Hook Yapımı
  Ferhat Çay
  15:29 - 15:36 SS-173
  Mikst Tip Gastrik Volvulus Ve Laparoskopik Tedavisi
  Ferhat Çay
  15:36 - 15:43 SS-177
  Nadir Bir Karaciğer Transplantasyon Nedeni: Orak Hücreli Anemi- Olgu Sunumu
  Bora Barut
  15:43 - 15:50 SS-181
  Retrorektal yaklaşımla total dermoid kist ve eksizyonu ve koksisektomi; Olgu sunumu
  İbrahim Tayfun Şahiner
  15:50 - 15:57 SS-31
  Akut Apandisit Tanısında Yeni Bir belirteç: Pentraxin-3
  Yılmaz Özdemir
  15:57 - 16:03 SS-201
  hemoroidal hastalığın tedavisinde ferguson hemoroidektomi ile sklerozan madde enjeksiyonunun karşılaştırılması
  Muzaffer Önder Öner


                 
Copyright @ 2017 Cerrahi Araştırma Kongresi. Tüm Hakları Saklıdır. LookUs & Online Makale

Ziyaretçi Sayısı: